Om os

OM OS

Lokalekilder.dk er et samarbejde mellem Faxe Kommuners Arkiver, Guldborgsund Stadsarkiv, Lolland Stadsarkiv og NæstvedArkiverne.  Det er vores ønske at sætte den historiske dokumentation i spil, som findes i kommunearkiverne i Kulturregion Storstrøm.

LÆRERVEJLEDNING

OM LOKALEKILDER

Lærervejledning

LÆRERVEJLEDNING

Lærervejledning - Gymnasium og HF

Lokalekilder.dk knytter sig til kernestofområdet 1914-1989: Kampen om det gode samfund. Siden giver eleverne mulighed for at beskæftige sig med originale kilder fra Danmark 1940-45. Sidens indhold harmonerer med stx-bekendtgørelsen (2013), idet der lægges op til at bearbejde forskelligartet historisk materiale samt anvendelse af fagets metoder.

Lokalekilder giver eleverne kendskab til historiske begivenheder gennem adgang til de originale kilder, og den vil give eleverne redskaber og øvelse i kildekritik.

Arbejdsspørgsmålene til kilderne harmonerer med de faglige mål for historiefaget, og der lægges op til analyse og vurdering af historiske sammenhænge og problemstillinger – og sammenhængsforståelse i samspil med det kronologiske overblik. Eleverne får redskaber til at vurdere og forholde sig metodisk-kritisk til historisk materiale og brug af historien.

Kilder og kildekritik

Lokakilder.dk indeholder forskellige kildetyper og giver mulighed for et grundigt, kildekritisk arbejde med analysen af kilderne, der med fordel kan suppleres med fortolkninger af tiden og dermed til historiefortolkningen og historiebrugen. Som hjælp kan eleverne tage udgangspunkt i Rigsarkivets kildekritiske værktøjer.

Se vores tema om Besættelsestiden 1940-1945.

Film om besættelsestiden og befrielsen

FILM OM BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN

Her på siden kan du se historiske film om og fra besættelsen og befrielsen. Alle film er uden lyd.

Besættelsen og Befrielsen i Næstved, 1944-1945

00.05 Folk ved rådhuset og opkørslen til Amtsgården, samt ved posthuset, stationen og Jernbanegade.

00.33 Havnen i Næstved. Stor brand efter sabotage den 12. marts 1944, hvor olietanke på havnen blev saboteret og antændte flere brande i nærheden.

02.10 Hjultorvet. Modstandsbevægelsen ankommer til arresthuset den 7. maj 1945. Personbil med MB blåhvide flag.

02.47 Tyske soldater på betonvejen filmet fra toget ved Storstrømsbroen. Tyske soldater holder hvil på mark på Masnedø.

02.58 Ramsherred. Modstandsbevægelsen marcherer.

03.09 Englændere skriver autografer. Børn leger modstandsbevægelsen. Ambulance fra CBU-kolonnen. Jeep med påhængsvogn forlader rådhuset. Tre engelske køretøjer kører gennem Næstved. Scenen er fra de første englænderes ankomst den 9. til 13. maj 1945.

04.10 Materiale og sække læsses på lastbil.

04.25 Næstved Station. Lazarettog på baneterrænnet. Modstandsbevægelsen med tyske sårede.

04.50 Teatergade.

04.58 Arresthuset. Uniformede røde kors-kvinder.

05.01 Begravelsesoptog den 8. maj 1945.

05.40 Sct. Peders kirke. Otto Jacobsens begravelse den 13. maj 1945.

06.07 Parade på GHR-kasernen den 13. maj 1945 med flaghejsning, tale ved borgmester Calum og forbidefilering ved mindestenen.

Optaget af Johannes Andersen, Seri-foto, Næstved

Befrielsen, flyveopvisning m.m. 1945

0.00.00 Børn leger frihedskæmpere.

0.00.42 5. maj-mindesten i Krummerup, afsløring d. 23/6 1945.

0.02.07 Faneoptog, ´De nordiske svaner´ i Krummerup præstegårdshave, d. 23/6 1945.

0.03.37 Sankt Hans bål i præstegårdshaven i Krummerup, 1945.

0.03.52 Trafikkaos på Amagerbrogade. Folk på vej til flyveopvisning, Kastrup lufthavn, 1/7 1945.

0.04.06 Sporvogn, linie 5, med pasagerer hængende udenpå.

0.04.24 Zonen´s ambulancefly, OY-DIZ.

0.04.33 RAF-flyveopvisning, Kastrup lufthavn d. 1/7 1945. 200.000 tilskuere.

0.06.23 RAF-dameorkester, ankommet fra Holland.

0.08.24 Bil med amerikansk flag.

0.08.39 Frihedskæmpere og soldater på Korsør havn.

0.08.44 Pressen´ Radio´s bil på Korsør havn, Casper Brandsplads.

0.09.05 BOPA-bil i Korsør.

0.09.16 Engelske soldaler uden for Korsør Station.

0.09.20 Korsør havn med mange skibe.

0.10.14 Glade mennesker modtager Herman Olesen, hjemvendt fra Sverige d. 18/5 1945 0.10.30 Herman Olesen med blomster.

0.10.30 Herman Olesen med blomster.

0.11.10 Herman Olesen holder sin kone, Korna M., i hånden. Til højre står graver ved Fuglebjerg kirke, Ludorf Jensen, med kasket på. Kr. Møller´s Manufaktur & Herreekviperingsforretning, Fuglebjerg torv, ses i baggrunden.

0.11.16 Rejseladen ved Fuglebjerg kro.

0.11.35 Herman Olesen ankommer til sine forældre, Tværvej i Fuglebjerg.

0.12.21 Ungarske soldater ved en skole.

0.14.22 Flyvemaskine, OY-DIG, 3-motores Fokker F.XII.

0.14.41 Afsløring af mindesten, Venslev kirke, d. 2/9 1945, for de engelske flyver, nedskudt d. 9/4 1944.

Optaget af Henry P. Grøndal, Bendslev & Fuglebjerg

En lykkelig Måneds Begivenheder i Næstved, maj 1945

0.34.18 Lastning af nødhjælp til Norge. Skibet Hercules lastes med varer til Norge. Billeder af glidekran og havnearbejdere, der pukler med sække. Rødekors-repræsentant samt borgere på havnen, vinkler farvel, da Hercules sejler. Optaget af J.B.Melberg, Næstved.

Befrielsesdage i Haslev, maj 1945

2. verdenskrig er slut. Haslev er befriet, og Lokalkomiteens Presse- og Kolportagegruppe i Haslev dokumenterer stemning og begivenheder fra befrielsesdagene i maj 1945. Optaget af Lokalkomiteens Presse- og Kolportagegruppe, Haslev.