BESÆTTELSESTIDEN 1940-1945

Danmarkshistoriens lokale vinkler på 2. verdenskrig er også din historie.

Med lokalekilder.dk har du en kildepakke, du kan bruge til at undersøge hvilke aftryk besættelsen har sat sig gennem arkivalier hos den offentlige myndighed, der var tættest på borgerne, nemlig kommunen.

Vi præsenterer originale kilder til mange emner under disse tre hovedtemaer: DAGLIGLIV, MODSTAND og TYSKERE I DANMARK. Hvert tema har en række undersider.

Klik herunder for at gå videre til de enkelte hovedtemaers undersider.

DAGLIGLIV

MODSTAND

TYSKERE I DANMARK