DAGLIGLIV

Der blev vendt op og ned på hverdagen, da tyskerne besatte Danmark, og danskerne skulle lære at leve med beskyttelsesrum, varemangel og udgangsforbud. Mange tiltag skulle hjælpe i en svær tid: Mødrehjælpen, vagtværn, beredskabsplaner, rationeringskort og hjælp til de mange arbejdsløse.

BEKÆMPELSE AF ARBEJDSLØSHED

BESKYTTELSE AF BORGERNE

MØDREHJÆLP

RATIONERING

VAGTVÆRN