FILM OM BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN

Her på siden kan du se historiske film om og fra besættelsen og befrielsen. Alle film er uden lyd.

Besættelsen og Befrielsen i Næstved, 1944-1945

00.05 Folk ved rådhuset og opkørslen til Amtsgården, samt ved posthuset, stationen og Jernbanegade.

00.33 Havnen i Næstved. Stor brand efter sabotage den 12. marts 1944, hvor olietanke på havnen blev saboteret og antændte flere brande i nærheden.

02.10 Hjultorvet. Modstandsbevægelsen ankommer til arresthuset den 7. maj 1945. Personbil med MB blåhvide flag.

02.47 Tyske soldater på betonvejen filmet fra toget ved Storstrømsbroen. Tyske soldater holder hvil på mark på Masnedø.

02.58 Ramsherred. Modstandsbevægelsen marcherer.

03.09 Englændere skriver autografer. Børn leger modstandsbevægelsen. Ambulance fra CBU-kolonnen. Jeep med påhængsvogn forlader rådhuset. Tre engelske køretøjer kører gennem Næstved. Scenen er fra de første englænderes ankomst den 9. til 13. maj 1945.

04.10 Materiale og sække læsses på lastbil.

04.25 Næstved Station. Lazarettog på baneterrænnet. Modstandsbevægelsen med tyske sårede.

04.50 Teatergade.

04.58 Arresthuset. Uniformede røde kors-kvinder.

05.01 Begravelsesoptog den 8. maj 1945.

05.40 Sct. Peders kirke. Otto Jacobsens begravelse den 13. maj 1945.

06.07 Parade på GHR-kasernen den 13. maj 1945 med flaghejsning, tale ved borgmester Calum og forbidefilering ved mindestenen.

Optaget af Johannes Andersen, Seri-foto, Næstved

Befrielsen, flyveopvisning m.m. 1945

0.00.00 Børn leger frihedskæmpere.

0.00.42 5. maj-mindesten i Krummerup, afsløring d. 23/6 1945.

0.02.07 Faneoptog, ´De nordiske svaner´ i Krummerup præstegårdshave, d. 23/6 1945.

0.03.37 Sankt Hans bål i præstegårdshaven i Krummerup, 1945.

0.03.52 Trafikkaos på Amagerbrogade. Folk på vej til flyveopvisning, Kastrup lufthavn, 1/7 1945.

0.04.06 Sporvogn, linie 5, med pasagerer hængende udenpå.

0.04.24 Zonen´s ambulancefly, OY-DIZ.

0.04.33 RAF-flyveopvisning, Kastrup lufthavn d. 1/7 1945. 200.000 tilskuere.

0.06.23 RAF-dameorkester, ankommet fra Holland.

0.08.24 Bil med amerikansk flag.

0.08.39 Frihedskæmpere og soldater på Korsør havn.

0.08.44 Pressen´ Radio´s bil på Korsør havn, Casper Brandsplads.

0.09.05 BOPA-bil i Korsør.

0.09.16 Engelske soldaler uden for Korsør Station.

0.09.20 Korsør havn med mange skibe.

0.10.14 Glade mennesker modtager Herman Olesen, hjemvendt fra Sverige d. 18/5 1945 0.10.30 Herman Olesen med blomster.

0.10.30 Herman Olesen med blomster.

0.11.10 Herman Olesen holder sin kone, Korna M., i hånden. Til højre står graver ved Fuglebjerg kirke, Ludorf Jensen, med kasket på. Kr. Møller´s Manufaktur & Herreekviperingsforretning, Fuglebjerg torv, ses i baggrunden.

0.11.16 Rejseladen ved Fuglebjerg kro.

0.11.35 Herman Olesen ankommer til sine forældre, Tværvej i Fuglebjerg.

0.12.21 Ungarske soldater ved en skole.

0.14.22 Flyvemaskine, OY-DIG, 3-motores Fokker F.XII.

0.14.41 Afsløring af mindesten, Venslev kirke, d. 2/9 1945, for de engelske flyver, nedskudt d. 9/4 1944.

Optaget af Henry P. Grøndal, Bendslev & Fuglebjerg

En lykkelig Måneds Begivenheder i Næstved, maj 1945

0.34.18 Lastning af nødhjælp til Norge. Skibet Hercules lastes med varer til Norge. Billeder af glidekran og havnearbejdere, der pukler med sække. Rødekors-repræsentant samt borgere på havnen, vinkler farvel, da Hercules sejler. Optaget af J.B.Melberg, Næstved.

Befrielsesdage i Haslev, maj 1945

2. verdenskrig er slut. Haslev er befriet, og Lokalkomiteens Presse- og Kolportagegruppe i Haslev dokumenterer stemning og begivenheder fra befrielsesdagene i maj 1945. Optaget af Lokalkomiteens Presse- og Kolportagegruppe, Haslev.