LÆRERVEJLEDNING

Lærervejledning - Gymnasium og HF

Lokalekilder.dk knytter sig til kernestofområdet 1914-1989: Kampen om det gode samfund. Siden giver eleverne mulighed for at beskæftige sig med originale kilder fra Danmark 1940-45. Sidens indhold harmonerer med stx-bekendtgørelsen (2013), idet der lægges op til at bearbejde forskelligartet historisk materiale samt anvendelse af fagets metoder.

Lokalekilder giver eleverne kendskab til historiske begivenheder gennem adgang til de originale kilder, og den vil give eleverne redskaber og øvelse i kildekritik.

Arbejdsspørgsmålene til kilderne harmonerer med de faglige mål for historiefaget, og der lægges op til analyse og vurdering af historiske sammenhænge og problemstillinger – og sammenhængsforståelse i samspil med det kronologiske overblik. Eleverne får redskaber til at vurdere og forholde sig metodisk-kritisk til historisk materiale og brug af historien.

Kilder og kildekritik

Lokakilder.dk indeholder forskellige kildetyper og giver mulighed for et grundigt, kildekritisk arbejde med analysen af kilderne, der med fordel kan suppleres med fortolkninger af tiden og dermed til historiefortolkningen og historiebrugen. Som hjælp kan eleverne tage udgangspunkt i Rigsarkivets kildekritiske værktøjer.

Se vores tema om Besættelsestiden 1940-1945.