MODSTAND

Modstanden mod den tyske besættelsesmagt voksede under besættelsen og antog flere forskellige udtryk. Det begyndte med alsang og udgivelse af illegale blade, og senere voksede modstandsbevægelsen i styrke og blev et symbol på Danmarks modstand, og som efter befrielsen fik en helt særlig status.

ALSANG

FRIHEDSKAMPEN

ILLEGALE BLADE

MODSTANDSBEVÆGELSEN EFTER KRIGEN