UDVALGTE UNDERTEMAER

Frihedskampen

Frihedskampen havde mange former. Regeringen valgte fra besættelsens begyndelse en samarbejdsstrategi som værn om dansk suverænitet og neutralitet. Modstandsbevægelsens strategi var at yde mest mulig modstand mod besættelsesmagten.

Hasselølejren - Billeder af en flygtningelejr 

Hasselø-lejren eksisterede fra 1945 til 1947 og husede tyske flygtninge på flugt fra den fremrykkende Røde Hær i Østpreussen. Albummets fotografier viser dagliglivet i Hasselø-lejren; legende børn, voksne der arbejder, underholdning til at fordrive tiden med og det store arbejde, der også blev gjort for at gøre tilværelsen i en flygtningelejr udholdelig.

Vagtværn

Kommunerne oprettede vagtværn til at holde ro og orden i den politiløse tid. Vagtværnene var bevæbnede med knipler. De patruljerede, og efter krigen fik de også bevogtningsopgaver. Vagtværnsordningen blev ophævet i 1947.

OM LOKALE KILDER

De fire arkiver

Lokalekilder.dk er et samarbejde mellem Faxe Kommuners Arkiver, Guldborgsund Stadsarkiv, Lolland Stadsarkiv og NæstvedArkiverne. Det er vores ønske at sætte den historiske dokumentation i spil, som findes i kommunearkiverne i Kulturregion Storstrøm.

Vi vil synliggøre den ressource, der findes i arkiverne. På lokalekilder gør vi det med kildepakker, der både handler om den nære historie og har et nationalt og internationalt perspektiv.

Kilderne er eksempler på dokumenter, film og billeder som findes i regionens fire kommunearkiver.

Danmarkshistoriens lokale vinkler

Med lokalekilder har du en kildepakke, du kan bruge til at undersøge hvilke aftryk besættelsen har sat sig gennem arkivalier hos den offentlige myndighed, der var tættest på borgerne, nemlig kommunen. Vi præsenterer originale kilder til mange emner under forskellige temaer.

Lokalekilders målgruppe er alle med interesse for den lokale danmarkshistorie. Sidens indhold er desuden særligt rettet mod STX og HF, idet der lægges op til at bearbejde forskelligartet historisk materiale samt anvendelse af historiefagets metoder. Se vores lærervejledning.

I 2020 er der fokus på Besættelsestiden 1940-1945 og i den anledning har vi lavet 3 undertemaer: Dagligliv, Modstand og Tyskere i Danmark.

Se videoen og bliv inspireret til at bruge lokalekilder: